praca opiekuna medycznego

Zdobądź przygotowanie do pracy jako opiekun medyczny!

Coraz większe zapotrzebowanie na opiekunów medycznych powoduje, że wiele osób decyduje się obecnie na pracę w tym zawodzie. W jaki sposób można uzyskać niezbędne kwalifikacje i zostać opiekunem medycznym?

Opiekun medyczny – czym się zajmuje?

Osoba posiadająca kwalifikacje jako opiekun medyczny zajmuje się przede wszystkim pomocą i opieką nad chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi osobami, które mają trudności w samodzielnym spełnianiu swoich potrzeb życiowych.

Opiekun medyczny może prowadzić różne czynności, między innymi może on dbać o odpowiednie warunki otoczenia, podtrzymywać aktywność społeczną swojego podopiecznego, pomagać mu w czynnościach jak jedzenie, utrzymywanie higieny. Może on również asystować podczas prowadzenia zabiegów pielęgniarskich.

Gdzie pracuje opiekun medyczny?

Osoba posiadająca przygotowanie do pracy jako opiekun medyczny może znaleźć zatrudnienie w wielu różnych zakładach.

Najczęściej opiekunowie medyczni zatrudniani są w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach samopomocy, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach seniora. Również mogą oni zajmować się prowadzeniem indywidualnej opieki nad podopiecznymi w ich domach.

Wobec tego osoba z kwalifikacjami tego typu może poszukiwać zatrudnienia w wielu miejscach, także za granicą.

W jaki sposób można zostać opiekunem medycznym?

Żeby otrzymać właściwe przygotowanie do pracy jako opiekun medyczny, najłatwiej zapisać się do szkoły policealnej, która organizuje zajęcia w tym kierunku.

Szkoły policealne oferują kompleksowe zajęcia obejmujące zarówno teorię, jak i praktykę związaną z pracą jako opiekun medyczny.

W trakcie zajęć ich uczestnicy dowiadują się między innymi o tym, jak powinno się odpowiednio sprawować opiekę nad osobą chorą i niesamodzielną. Dowiadują się, jak korzystać wtedy z różnych akcesoriów i urządzeń, jak dbać o zdrowie, jak wspierać osoby z różnymi dolegliwościami.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem wykształcenia w kierunku jak opiekun medyczny Kraków – https://faber.edu.pl/szkoly/szkola-medyczna/opiekun-medyczny/ daje dostęp do renomowanych szkół policealnych. Z ich ofertą można bliżej zapoznać się w internecie, gdzie dostępne są także szczegóły związane z rekrutacją.

Jak zapisać się do szkoły policealnej?

Osoby, które chciałyby zapisać się na zajęcia do szkoły policealnej w kierunku opieki medycznej, mogą zrobić to wtedy, gdy spełnią określone wymagania.

Do zapisania się do szkoły konieczne jest przede wszystkim posiadanie co najmniej wykształcenia średniego – nie jest wymagana matura, a także braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie. Należy też dostarczyć zdjęcia oraz wniosek o przyjęcie.