pozwolenie na prace

Zaświadczenie o zdolności do pracy- kiedy trzeba je dostarczyć i dlaczego jest tak istotne?

Zaświadczenie o zdolności do pracy jest wymagane w sytuacji, kiedy osoba zatrudniona chciałaby powrócić do zakładu po okresie powyżej 30 dni przebywania na zwolnieniu lekarskim. Takie zaświadczenie jest wydawane po uprzedniej kontroli stanu zdrowia pracownika w specjalnej placówce medycyny pracy. Zdarza się jednak, że taka placówka wymaga zaświadczenia od lekarza POZ o zakończeniu leczenia. Czy jest to dozwolone i w jaki sposób takie zaświadczenie uzyskać? 

Czy na badania do placówki medycyny pracy trzeba się koniecznie zgłosić?

Wiele osób zastanawia się, czy konieczne jest stawienie się do placówki medycyny pracy w sytuacji, kiedy pracodawca skierował nas na badania. W myśl artykułu 108 Kodeksu Pracy- osoba zatrudniona ma obowiązek poddać się badaniom, a są one przeprowadzane na koszt pracodawcy. Nie stawienie się na badania może podlegać karze pieniężnej. W trakcie wizyty w placówce pracownik może jednak mieć pewien problem z uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia, a dotyczy to sytuacji, w której:

  • Nie udało mu się uzyskać od lekarza POZ zaświadczenia o ukończeniu procesu leczenia, gdyż ten stwierdził, że nie posiada uprawnień do jego wystawienia.
  • Lekarz medycyny pracy nie może wystawić zaświadczenia o zdolności do pracy ze względu na fakt, że nie dostarczyliśmy zaświadczenia od lekarza POZ.

Sytuacja wydaje się być trudna i niemalże niemożliwa do rozwiązania. Najczęściej wynika ona z braku porozumienia pomiędzy lekarzami POZ lub innymi lekarzami, którzy prowadzą leczenie swoich pacjentów, a lekarzami pracującymi w medycynie pracy.

W jaki sposób można rozwiązać ten problem?

Podstawą do uzyskania zaświadczenia o zdolności do pracy w placówce medycyny pracy jest udowodnienie tego, że stan zdrowia pracownika pozwala mu na ponowne podjęcie zatrudnienia. Lekarz medycyny pracy sam musi określić, czy według niego powrót pracownika jest możliwy poprzez przeprowadzenie stosownych badań. Nie może polegać tylko i wyłącznie na tym, co otrzyma od lekarza POZ. Żeby jednak mieć pełen obraz stanu zdrowia pacjenta- musi mieć wgląd do całego przebiegu jego leczenia podczas zwolnienia chorobowego. Wszystkie te informacje znajdują się u lekarza POZ, ale pacjent może mieć dostęp do własnej dokumentacji medycznej, co jest w tym przypadku kluczowe.

W praktyce oznacza to, że jeśli pracownikowi nie uda się zdobyć takiego dokumentu jak zaświadczenie o zakończeniu leczenia, może on skorzystać z możliwości wglądu do swojej kartoteki oraz przebiegu choroby. Ma też prawo do wykonania kopii, odpisu lub sporządzenia wyciągu, a nawet może wnioskować o wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu. Tym samym wszystko, co związane z całym procesem zdrowienia może zostać dostarczone do medycyny pracy tak, aby lekarz tam pracujący mając wgląd w szczegóły stanu zdrowia pacjenta mógł wydać zaświadczenie o zdolności do pracy. Wiele zawiłych kwestii związanych z zatrudnieniem jest poruszanych w ramach portalu Poradnik Przedsiębiorcy. Warto zajrzeć do tego serwisu w sytuacji, kiedy pojawią się jakiekolwiek niejasności, co do obowiązujących przepisów.