sadownictwo

Obrona przed sądem – jak wybrać adwokata?

Artykuł 42 Konstytucji RP głosi, że wszystkie osoby, przeciwko którym wytoczono postępowanie karne, mają prawo do podjęcia obrony. Co w przypadku oskarżonych, którzy nie mają żadnej wiedzy prawniczej? Czy powinni nadrobić braki w wiedzy i zacząć uczęszczać na przyśpieszony kurs znajomości wszystkich przepisów? Niekoniecznie. Powinni oni za to rozejrzeć się za pomocnikiem – adwokatem, który będzie ich reprezentantem. Jak wybrać odpowiedniego?

Obrona spraw karnych – na czym polega pomoc adwokata?

Sprawy karne to postępowanie, w którego trakcie wykrywa się przestępstwo i osądza oskarżonego – jeżeli udowodnione zostanie, że je popełnił. Podejrzany ma prawo do podjęcia obrony, wykazując wszelkie nieścisłości, niedomówienia i przedstawiając dowody, które działają na jego korzyść. To zadanie może sprawić kłopoty lub być niemożliwe do wykonania samemu. Przeszkodę stanowi zazwyczaj nieznajomość przepisów prawnych i czynnik ludzki. Obrona przed sądem w Łodzi, słynącego z bezwzględnych sędziów, może być bez odpowiedniego adwokata niewykonalna.

Adwokat to prawa ręka oskarżonego. Jest reprezentantem, który:

  • staje się profesjonalnym pełnomocnikiem;

  • występuje przed sądem;

  • udziela porad;

  • przygotowuje linię obrony;

  • wyszukuje nieścisłości w oskarżeniu;

  • dotrzymuje tajemnicy zawodowej.

Zatrudnienie specjalisty jest kluczowe podczas dowodzenia swojej niewinności – lepiej wybrać go samemu, niż polegać na obrońcy z urzędu.

Pomoc prawna – czy adwokat ją zapewni?

Prowadzenie obrony w sposób samodzielny to najprostszy sposób do usłyszenia wyroku skazującego. Przygotowanie się do procesu w sposób efektywny wymagałoby przestudiowania kodeksu karnego w bardzo krótkim czasie – jest to najczęściej niemożliwe. Adwokat zapewni profesjonalną pomoc prawną, jako że jest specjalistą w danej dziedzinie, którego nic nie zaskoczy w toku postępowania.

Prawo do obrony jest zapewnione konstytucyjnie i skorzystanie z tego prawa, za pomocą odpowiedniego obrońcy, znacząco podnosi szansę na usłyszenie pozytywnego werdyktu.