wycena dzialki

Wycena działki – jakie aspekty brane są pod uwagę?

Wycena nieruchomości ma na celu określenie rynkowej wartości nieruchomości czy działki zabudowanej lub nie. O wycenę można poprosić z czystej ciekawości. Jednak istnieje szereg sytuacji, gdzie wycena jest niezbędna. Jakich? Jak przebiega proces wyceny nieruchomości?

W jakim celu przeprowadza się wycenę nieruchomości?

Operat szacunkowy pozwala określić realną wartość konkretnej nieruchomości – domu, mieszkania, działku zabudowanej lub nie. Najczęściej wycena działki w Warszawie potrzebna jest przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Taka wycena przydaje się również, kiedy chcemy sprzedać lub kupić nieruchomość lub chcesz określić odpłatność przy użytkowaniu wieczystym. Operat szacunkowy jest niezbędny, kiedy trzeba określić wysokość podatku od nieruchomości czy konieczne jest dokonanie podziału spadku.

Wycena nieruchomości jest przygotowywana w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U.2004.207.2109).

Jak wygląda wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości w Warszawie czy każdym innym mieście w Polsce odbywa się według podobnego scenariusza. Rzeczoznawcy najczęściej wykorzystują metodę porównawczą, która opiera się na założeniu, że nieruchomości o zbliżonych parametrach, mają podobne ceny. Polega ona na zestawieniu co najmniej trzech sprzedawanych czy kupowanych w ostatnim czasie nieruchomości. Rzeczoznawcy mogą również wykorzystać metodę korygowania cen średnich, która bazuje na analizie cen kilku podobnych nieruchomości. Kolejną metodą jest analiza statystyczna, która polega na zastosowaniu analizy trendów obserwowanych przy konkretnym zbiorze nieruchomości.

Jak wygląda wycena nieruchomości? Najpierw z rzeczoznawcą należy ustalić szczegóły zlecenia i podpisać umowę. W następnym kroku następuje zebranie niezbędnych dokumentów, wykonanie dokumentacji fotograficznej i przeprowadzenie inwentaryzacji. Po zgromadzeniu tych danych, rzeczoznawca poddaje je analizie i wybiera odpowiednią metodę wyceny. Na samym końcu dokonuje operatu szacunkowego.