faktura vat

Czym jest faktura Vat marża?

Wystawianie faktur VAT w obecnych czasach to codzienność dla wielu przedsiębiorców. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje przynajmniej kilka rodzajów faktur, które warto znać. Jedną z nich jest faktura VAT marża, która jest bardzo korzystna dla sprzedawców. Czym jest i kto może wystawić fakturę VAT marża? Podpowiadamy.

Czym jest marża?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, czym jest faktura VAT marża, warto wyjaśnić, czym owa marża jest. Zgodnie z art. 119 ust. 1 art. 20 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług marża to kwota, która stanowi różnicę między ceną dla nabywcy a ceną nabycia przez przedsiębiorcę konkretnych towarów albo usług, czyli kwota prowizji, którą pobiera sprzedawca. Jak policzyć stawkę VAT od marży? Wystarczy marżę brutto podzielić przez 1,23. Uzyskana kwota to marża netto. Odejmując marżę netto od marży brutto, otrzymamy wynik, który stanowi wartość należnego urzędowi skarbowemu podatku VAT.

Kto może skorzystać z systemu VAT marża?

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduję, że z systemu sprzedaży VAT marża mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy między innymi dostarczają towary używane np. sklepy z używaną odzieżą albo z telefonami komórkowymi. Działa to również w przypadku transportu dzieł sztuki jak, chociażby do galerii malarstwa. Tyczy się to również antyków oraz przedmiotów kolekcjonerskich, przykładowo znaczków pocztowych. System ten obowiązuje także usługi turystyczne jak na przykład sprzedaż wycieczek.

Zalety faktury VAT marża

Wspominając o zaletach takiego rozwiązania, należy przede wszystkim zaznaczyć sposób naliczania podatku, który jest korzystny dla sprzedającego. Pozwala mu bowiem naliczyć i przy okazji odprowadzić do urzędu skarbowego niższy podatek VAT. Nieco inaczej wygląda to jednak z perspektywy kupującego. Faktura VAT marża nie ma szczegółowego rozbicia na kwotę i należny podatek, kupujący nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT. Z drugiej jednak strony całą kwotę z faktury może on wrzucić w koszty prowadzenia działalności i w ten sposób obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego.

Jak poprawnie wystawić fakturę VAT marża?

Aby poprawnie wystawić fakturę VAT marża, należy podać datę wystawienia faktury oraz datę sprzedaży, następnie numer faktury, nazwy bądź imiona i nazwiska stron transakcji wraz z adresami i numerami NIP, a także nazwę towaru/usługi oraz kwotę należności. Na stronie pragmago.pl można dowiedzieć się więcej szczegółowych informacji dotyczących tego rozwiązania.