Koszty pogrzebu a zasiłek pogrzebowy

Koszty pogrzebu a zasiłek pogrzebowy – co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Śmierć bliskiej osoby — szczególnie ta nagła i niespodziewana, wywołuje mnóstwo niezwykle skrajnych emocji. Szok, złość, niedowierzanie, rozpacz oraz uczucia, których nie sposób opisać słowami. Nawet jeśli ktoś bliski umiera po długiej, przewlekłej chorobie, jego strata może wywoływać niewyobrażalnie głęboki smutek. W takich momentach niezwykle trudno skupić się na formalnościach związanych z organizacją pogrzebu. Jest to jednak niezbędne, aby móc godnie pochować bliską osobę i uczcić jej pamięć w odpowiedni sposób. Od czego zatem zacząć? Koszty pogrzebu a zasiłek pogrzebowy – co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Koszty organizacji pogrzebu

Formalności związane z organizacją pogrzebu często stanowią wyjątkowo trudne doświadczenie emocjonalne. Oprócz stresu i bólu, jaki towarzyszy w tym czasie rodzinie zmarłego, organizator pochówku powinien też liczyć się z poważnym wydatkiem, jaki czeka go w tym trudnym okresie. Do kluczowych wydatków na poczet organizacji pogrzebu należy zaliczyć:

 • koszty usług zakładu pogrzebowego, który odpowiada za transport zwłok z domu lub szpitala do chłodni, przechowywanie ciała, przygotowania go do ceremonii oraz organizację pochówku. Koszty tych czynności wynoszą zwykle około dwa – trzy tysiące złotych,
 • koszty zakupu trumny. Jej cena uzależniona jest od wybranego modelu i materiału, z którego została wykonana i najczęściej oscyluje w okolicach od kilkuset do kilku tysięcy złotych,
 • koszty kremacji i urny, które — jako alternatywa dla tradycyjnego pochówku — należy szacować na około kilkaset złotych,
 • koszty wykupu miejsca na cmentarzu. Cena rezerwacji na 20 lat wynosi w tym przypadku kilkaset złotych,
 • koszty zakupu pomnika, który — w zależności od wybranego materiału oraz jakości wykonania — należy szacować na kwotę w przedziale od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych,
 • koszty stypy, jeśli rodzina zmarłego decyduje się ją zorganizować. Zazwyczaj koszt ugoszczenia chętnych wynosi w takim przypadku kilkadziesiąt złotych za osobę,
 • koszty towarzyszące, związane z zakupem kwiatów, wieńców, wiązanek pogrzebowych i tabliczek na trumnę bądź urnę.

Łączny koszt ceremonii pochówku zmarłego należy więc szacować całościowo na kwotę od kilku do nawet kilkunastu, czy kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Koszty pogrzebu a zasiłek pogrzebowy – ile wynosi i kogo dotyczy

W 2021 roku zasiłek pogrzebowy wynosił 4000 złotych. Kwota ta nie została zmieniona od 2011 roku, ale są plany jej podwyższenia w niedalekiej przyszłości do kwoty około 7000 złotych. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Beneficjentami zasiłku pogrzebowego mogą być wyłącznie podmioty, które pokryły koszty pogrzebu. Zaliczyć do nich należy:

 • członków rodziny osoby zmarłej,
 • gminy właściwe dla miejsca zamieszkania zmarłego,
 • powiaty właściwe dla miejsca zamieszkania zmarłego,
 • domy pomocy społecznej,
 • pracodawcy,
 • osoby prawne kościoła lub związków wyznaniowych.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku gdy koszty pogrzebu są pokrywane przez więcej podmiotów, zasiłek dzielony jest proporcjonalnie na wszystkich uprawnionych beneficjentów.