uslugi notariusza

Czym zajmuje się notariusz?

Spadek, testament, intercyza, przepisanie własności nieruchomości – między innymi z takimi sprawami udajemy się do notariusza. Jego głównym zadaniem jest sporządzanie aktów stosowania prawa, powszechnie nazywanych aktami notarialnymi. Jego zadaniem jest także dokonywanie czynności notarialnych. Czym jeszcze zajmuje się notariusz?

Sprawy, z którymi możesz zgłosić się do notariusza

Stworzone przez notariusza akty prawne, gwarantują, że zawarte w nich informacje są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Jednym  z najczęstszych powodów, dla których wybieramy się do notariusza jest sprzedaż/nabycie nieruchomości. Niezależnie czy sprzedajemy dom, mieszkanie, działkę czy inną nieruchomość, konieczny jest akt notarialny. Stanowi on pełnoprawne zwieńczenie całej transakcji. Notariusz z Olsztyna pomoże nie tylko sporządzić akt notarialny, ale również umowę przedwstępną,  w której strony umawiają się, że do finalizacji transakcji dojdzie w wytyczonym terminie.

Kolejnym powodem wizyty u notariusza może być podpisanie intercyzy małżeńskiej. Jest to dokument, który wprowadza rozdzielność majątkową między małżonkami. Można go podpisać w każdym momencie. Intercyza podpisana u notariusza jest dokumentem, który trudno podważyć, jest to dokument prawomocny w świetle prawa.

Notariusz pomoże również w przypadku postępowania spadkowego. Możemy udać się w tej sprawie do sądu lub do notariusza. Postępowanie w kancelarii notarialnej będzie trwało znacznie krócej. Warunkiem jest zgoda wszystkich spadkobierców objętych spadkiem. Jeśli nie dogadają się, konieczne będzie wstąpienie na drogę sądową.

Co jeszcze można załatwić u notariusza?

Spadek, intercyza czy sprzedać/kupno nieruchomości to nie jedyne sprawy, które kancelaria notarialna w Olsztynie pomoże załatwić. Obowiązkiem notariusza jest poświadczanie niektórych dokumentów. Jest on także obecny podczas podpisywania różnych umów, które dzięki jego podpisowi zyskują moc dokumentu urzędowego. Do dokumentów, od których prawo polskie wymaga takiego poświadczenia, zalicza się nadanie pełnomocnictwa, umowy związane z użytkowaniem wieczystym, ustanowienie odrębnej własności lokalu czy darowizny. Notariusz poświadcza zgodność podpisu, kopii dokumentu z oryginałem, prawomocność testamentu czy weksli.