skala kora

Czym charakteryzuje się kora łupkowa?

Kora łupkowa, inaczej zwana formacją łupkową, to rodzaj skał osadowych, które zawierają w sobie złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Eksploracja tych zasobów może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zmniejszenia jej zależności od importowanego gazu. W artykule omówimy charakterystykę kory łupkowej, technologie stosowane w jej eksploatacji oraz potencjalne korzyści płynące z wykorzystania tego surowca.

Budowa geologiczna i właściwości kory łupkowej

Kora łupkowa składa się głównie z łupków ilastych, a więc skał osadowych powstałych w wyniku sedymentacji i diagenezy nanosów ilastych. W ich skład wchodzą również domieszki innych minerałów, takich jak kwarc czy karbonaty. To właśnie te domieszki nadają łupkom niezbędne właściwości dla przechowywania węglowodorów. Skały te charakteryzują się niską porowatością i przepuszczalnością, co sprawia, że gaz i ropa są trudno dostępne dla procesów ekstrakcji. Warto dodać, że złoża gazu ziemnego i ropy naftowej są zwykle rozproszone i nie tworzą klasycznych złóż skoncentrowanych.

Technologie wydobycia gazu łupkowego

Najważniejszą technologią wydobycia gazu łupkowego jest szczelinowanie hydrauliczne, czyli tzw. fracking. Polega on na wprowadzeniu pod wysokim ciśnieniem wody, piasku oraz dodatków chemicznych w celu stworzenia sztucznych szczelin i uwolnienia węglowodorów uwięzionych w łupkach. Dzięki rozwojowi tej metody, która umożliwia ekonomiczną eksploatację zasobów kory łupkowej, Stany Zjednoczone odniosły sukces na tym polu i zmieniły globalny rynek energii. W Polsce również prowadzone są badania nad możliwościami wykorzystania tej technologii, lecz obecnie na stosunkowo małą skalę.

Potencjał zasobów i korzyści dla Polski

Według danych US Energy Information Administration (EIA) Polska posiada szóste co do wielkości zasoby gazu łupkowego na świecie, a więc potencjał wykorzystania tego surowca jest ogromny. Eksploracja zasobów kory łupkowej może przyczynić się do zwiększenia własnej produkcji energetycznej Polski, co zaowocuje mniejszą zależnością od importowanego gazu – głównie z Rosji. Ponadto, rozwój sektora gazu łupkowego może stworzyć nowe miejsca pracy i wpłynąć pozytywnie na rozwój innych branż związanych z energetyką.